ИНФОРМАЦИЈЕ

ПОВЛАШЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ КОЈЕ НЕ ПЛАЋАЈУ ЈАВНИ ПРЕВОЗ

УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ДО 19 ГОДИНА

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ

ЛИЦА СТАРИЈА ОД 65 ГОДИНА​

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ

НОЋНИ ПРЕВОЗ (00h - 04h)​

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ

ПОВЛАШЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ КОЈЕ ПЛАЋАЈУ ЈАВНИ ПРЕВОЗ

СВЕ ПОВЛАШЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ КОЈЕ ПЛАЋАЈУ ЈЕФТИНИЈУ ЦЕНУ КАРТЕ ИМАЈУ ЈЕДНУ ТАРИФУ, ОНА ВАЖИ ЗА ОБЕ ЗОНЕ И ИЗНОСИ - 1.000 ДИНАРА.​

СВЕ ДРУГЕ ПОВЛАШЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ

ОСТАЛЕ ПОВЛАШЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ КОЈЕ СУ ИМАЛЕ ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ - ЗАДРЖАВАЈУ ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ.​

ТЕХНИЧКЕ ОЛАКШИЦЕ ГРАЂАНИМА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ

УКИДАЊЕ ВАЛИДАТОРА

УЛАЗ НА СВА ВРАТА​

СТУПАЊЕМ НА СНАГУ НОВОГ СИСТЕМА НАПЛАТЕ КАРАТА, УКИДАЈУ СЕ ВАЛИДАТОРИ У ВОЗИЛИМА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ГРАДА БЕОГРАДА, ЧИМЕ ПУТНИЦИ НИСУ ВИШЕ У ОБАВЕЗИ ДА СВОЈЕ КАРТЕ ВАЛИДИРАЈУ, А ТИМЕ СТВАРАЈУ ГУЖВУ ПРИ САМОМ УЛАСКУ У ВОЗИЛА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА.
СТУПАЊЕМ НА СНАГУ НОВОГ СИСТЕМА НАПЛАТЕ, ГДЕ ПУТНИЦИ НИСУ ВИШЕ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ЗАДРЖАВАЈУ ИСПРЕД ВАЛИДАТОРА, JЕР ВАЛИДАТОРИ ВИШЕ НЕЋЕ ПОСТОЈАТИ, ОМОГУЋАВА СЕ ПОНОВО, СЛОБОДАН И ЈЕДНАК УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ПУТНИКА, НА СВА ВРАТА У ВОЗИЛИМА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА.