НАПЛАТА
ПРЕВОЗНЕ
УСЛУГЕ

Молимо Вас преузиме фајл уколико креирате предрачун са 5 запослена максимум.

Молимо Вас преузиме фајл уколико креирате предрачун са 6 и више запослених.

Молимо Вас да преузмете и попуните адекватан фајл. Уколико креирате предрачун до 5 запослених, цена месечне карате износи 2.200 динара за зону А или Б а цена за зону Ц износи 3.300 динара. Уколико креирате предрачун за 6 и више запослених, као правно лице остварујете попуст у износу од 200 динара за Зонe А или Б и 300 динара за Зону Ц.

Додатне информације у вези са питањима која су нам упућена од стране правних лица, а односе се на нови систем наплате, односно куповине карата за запослене. Лични подаци запослених, који су наведени као неопходни, а које је потребно да послодавци доставе, осим броја мобилног телефона, представљају исте податке које су запослени већ доставили приватном партнеру и граду Београду за остваривање права на персонализовану картицу, преко које се вршило плаћање месечних возних карти. Додатно тражени податак, број мобилног телефона, тражен је у циљу ажурирања већ постојећих података са истим, како би омогућио запосленима да своју карту добију преко смс поруке, обзиром да у новом систему наплате неће бити персонализованих електронских картица. У циљу правовременог информисања корисника у кратком временском периоду, број датих информација довео до недоумица и разумевања да ове податке прикупљамо поново и да је сврха њихове обраде другачија од сврхе за коју су запослени већ доставили већину тражених података граду Београду и приватном партнеру ради остваривања услуге превоза у јавном линијском превозу на територији града Београда. Преношењем послова наплате услуге јавног линијског превоза на територији града Београда на ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ град Београд је пренео и све своје надлежности, права и обавезе у обављању ове комуналне делатности, па и статус руковаоца подацима који су део база података неопходних за потребе коршићења ове услуге. Овде можете преузети формулар Захтевa за издавање возних исправа и возних карата и пристанак за обраду личних података којим се на прецизнији начин од претходно достављеног запослени обавештавају о обради података. Поред података запосленог на означеном месту, потребно је унети назив послодавца. Попуњени и потписани Захтеви за издавање возних исправа и возних карата и пристанак за обраду личних података достављају се у ПДФ формату (оригинал скениран у боји) за сваког запосленог појединачно, назив фајла мора бити ЈМБГ запосленог. Базе података за све запослене послодавци могу доставити путем емаил-а, односно лично, путем електронског носача података („USB“ и др.). Запослени који не желе да куповину возне карте реализују преко послодавца, своје право на коришћење услуге превоза у јавном линијском превозу на територији града Београда могу остварити куповином карте на начин доступан физичким лицима.