ПРОЦЕС РЕГИСТРАЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ ИМА ЈЕДАН ЈБКЈС БРОЈ, ОДНОСНО ЈЕДНУ ОРГАНИЗАЦИОНУ ЈЕДИНИЦУ

ПРОЦЕС РЕГИСТРАЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ ИМА ЈЕДАН ЈБКЈС БРОЈ

У горе наведеним сликама је презентација регистације правног лица са додатним јбкјс бројем однсно лице са једном организационом јединицом и додавањем свог банковног рацуна.