ПРОДАЈНА МЕСТА

Назив

Адреса

Општина

Радно време

Субота

ГСП ”Београд”

Скендер Бегова 47

Стари Град

07:00 – 19:00

08:00 – 15:00

ГСП ”Београд”

ТЦ Трг Републике

Стари Град

07:00 – 19:00

08:00 – 14:00

ЈКП ”Наплата Превозне Услуге”

Кнез Михајлова 6 (2 спрат)

Стари Град

07:00 – 20:00

09:00 – 14:00

ГСП ”Београд”

Делиградска 10

Савски Венац

07:00 – 19:00

08:00 – 14:00

ГО Нови Београд (Сервисни Центар)

Булевар Михајла Пупина 167

Нови Београд

07:00 – 20:00

09:00 – 14:00

СП ”Ласта”

Ласта Младеновац

Младеновац

07:00 – 19:00

08:00 – 15:00

СП ”Ласта”

Обреновац

Обреновац

07:00 – 19:00

08:00 – 15:00

СП ”Ластра”

Лазаревац

Лазаревац

07:00 – 19:00

08:00 – 15:00

СП ”Ласта”

Барајево

Барајево

08:30 – 16:30

08:00 – 15:00

СП ”Ласта”

Сопот

Сопот

07:00 – 19:00

08:00 – 15:00