Пријава за регистрацију

Процес регистрације правних лица

За правна лица која НИСУ БУДЖЕТСКИ корисници и немају ЈБКЈС број, упутство за регистрацију се може наћи на страници линку.

За Буджетске корисника са једним или више ЈБКЈС, упутство за регистрацију се може наћи на линку:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Додатне информације у вези са питањима која су нам упућена од стране правних лица, а односе се на нови систем наплате, односно куповине карата за запослене. Лични подаци запослених, који су наведени као неопходни, а које је потребно да послодавци доставе, осим броја мобилног телефона, представљају исте податке које су запослени већ доставили приватном партнеру и граду Београду за остваривање права на персонализовану картицу, преко које се вршило плаћање месечних возних карти. Додатно тражени податак, број мобилног телефона, тражен је у циљу ажурирања већ постојећих података са истим, како би омогућио запосленима да своју карту добију преко смс поруке, обзиром да у новом систему наплате неће бити персонализованих електронских картица. У циљу правовременог информисања корисника у кратком временском периоду, број датих информација довео до недоумица и разумевања да ове податке прикупљамо поново и да је сврха њихове обраде другачија од сврхе за коју су запослени већ доставили већину тражених података граду Београду и приватном партнеру ради остваривања услуге превоза у јавном линијском превозу на територији града Београда. Преношењем послова наплате услуге јавног линијског превоза на територији града Београда на ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ град Београд је пренео и све своје надлежности, права и обавезе у обављању ове комуналне делатности, па и статус руковаоца подацима који су део база података неопходних за потребе коршићења ове услуге. Овде можете преузети формулар Захтевa за издавање возних исправа и возних карата и пристанак за обраду личних података којим се на прецизнији начин од претходно достављеног запослени обавештавају о обради података. Поред података запосленог на означеном месту, потребно је унети назив послодавца. Попуњени и потписани Захтеви за издавање возних исправа и возних карата и пристанак за обраду личних података достављају се у ПДФ формату (оригинал скениран у боји) за сваког запосленог појединачно, назив фајла мора бити ЈМБГ запосленог. Базе података за све запослене послодавци могу доставити путем емаил-а, односно лично, путем електронског носача података („USB“ и др.). Запослени који не желе да куповину возне карте реализују преко послодавца, своје право на коришћење услуге превоза у јавном линијском превозу на територији града Београда могу остварити куповином карте на начин доступан физичким лицима.

Важно: Попуњена табела за пријаву запослених у називу мора садржати МБ правног лица, док сваки Захтев за издавање возних исправа и возних карата и пристанак за обраду личних података који се доставља, у називу мора садржати само јмбг запосленог на ког се односи.

*Достављање броја мобилног телефона је обавезно, због испоруке јединственог броја карте путем смс поруке.
Потврда о купљеној возној карти запослених лица, којом се такође обезбеђује коришћење услуге јавног линијског превоза на територији града Београда, биће достављена путем електронске поште свим послодавцима.

Преузмите табелу за
пријаву запослених

Захтев и обрада личних
података запосленог