Контакт

ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“

Адреса

27. марта 43-45, 11000 Београд, Србија

Телефони

+381 11 xxx xx xx

Е-пошта

info@bgnaplata.rs

Идентификација

ПИБ: 113402218, МБ: 21860638, ЈБКЈС: 79241

Контакт формулар