Мисија и визија

ЈКП "Наплата превозне услуге" Београд

Мисија и визија

Мисија Предузећа је да поуздано, стабилно и у простору и времену доступно пружа висок ниво квалитета услуге корисницима система јавног превоза у Београду, под економски најповољнијим, саобраћајно безбедним и еколошки прихватљивим условима.
Визија Предузећа је да постане ефикасно, савремено организовано и рационално Предузеће, окренуто побољшању квалитета пружања услуга корисницима система јавног превоза у Београду.