Питања и одговори

1. Стампање потврде за корисника

2.Увоз запослених и грешке које се јављају

Чести проблеми са табелом

Горе наведене слике са греском се јавља у колико вам је табела неисправна.

Због чега се јавља грешка:

1. Табела коју сте увезли нема број мобилног телефона за све запослене.
2. Променили сте формат колоне у табели.
3. У колико имате запослене у табели није могуће да увезете два пута исте и јавља вам грешку у колони ЈМБГ броја запослених. У таквој ситуацији ако додајете већи број запослених додајете само нове запослене што значи да увозите нову табелу са новим запосленима без старих које већ имате. У колико имате потреба за мањи број уноса можете извршити допуно у секцији запослени на дугмету при дну са десне стране ознацено са плусом у средини.