Процес регистрације БУЏЕТСКИХ ФИРМИ са ЈБКЈС бројем