Вести

Информација о промени режима рада линија јавног превоза током одржавања скупа „Србија наде“

Током одржавања скупа „Србија наде“ доћи ће до промена у раду линија јавног превозана следећи начин:

Упериодуод 13.00 часовадокраја дана из саобраћаја се искључују све тролејбуске и трамвајске линије.

У периоду од 13.00 до 17.00 часова:

Аутобуска линија бр. ЕКО1се исључује из саобраћаја; 

Аутобуска линија бр. ЕКО2

возила ће саобраћати скраћено до кружног тока Славији (Трг Славија), где ће промену смера кретања вршити преко поменутог кружног тока;

Аутобускe линијe бр.

возила ће саобраћати у оба смера улицама Београд на води, Булевар Вудроа Вилсона, Николаја Кравцова, Мост Газела, Јурија Гагарина, Булевар Милутина Миланковића, Антифашистичке борбе, Јурија Гагарина, Мост на ади, Булевар војводе Мишића и даље редовном трасом.

Аутобуске линије бр. 16 и 35

возила ће саобраћатина скраћеној траси из правца Панчевачког моста до раскрснице Булевара деспота Стефана са Цвијићевом улицом, где ће промену смера кретања вршити системом улица: Булевар деспота Стефана – Цвијићева – Поенкареова – Јована Авакумовића – Булевар деспота Стефана и даље редовно ка Карабурми.

возила која се буду налазила на Новом Београду ће саобраћати до терминуса „Блок 20“.

Аутобуска линија бр. 23

  • линија се дели на два дела:

Траса линије 23А: редовном трасом до раскрснице улице Булевар деспота Стефана са Цвијићевом улицом, где ће промену смера кретања вршити системом улица: Булевар деспота Стефана – Цвијићева – Поенкареова – Јована Авакумовића – Булевар деспота Стефана.

23Б: Адмирала Гепрата-Видиковац

Траса линије 23Б: редовном трасом до Мостара – Савска – Дринска – Сарајевска – Хајдук Вељков венац – Немањина – Кнеза Милоша и даље редовном трасом ка Видиковцу.

 

Аутобуска линија бр. 24

возила се искључују из саобраћаја;

Аутобуске линије бр. 25и25П

возила која се буду налазила на делу од Кумодража до парка „Петра Бојовића“ће саобраћати скраћено до парка „Петра Бојовића“, односно промену смера ће вршити системом улица Максима Горког – Кичевска – Баба Вишњина – Крунска – Максима Горког и даље редовном трасом;

возила која се буду налазила на делу од Миријева (Карабурме) до кружног тока код Богословије, саобраћаће на скраћеној траси до кружног тога на Богословији, где ће промену смера кретања вршити преко поменутог кружног тока;

Аутобуска линија бр. 26

возила ће саобраћати скраћено до парка „Петра Бојовића“, односно промену смера ће вршити системом улица Максима Горког, Кичевска, Баба Вишњина, Крунска, Максима Горког и даље редовном трасом;

Аутобуска линија бр. 27

возила ће саобраћати улицама Драгослава Срејовића, Мије Ковачевића, Булевар деспота Стефана, Џорџа Вашингтона, Цара Душана, Венизелосова, Поенакреова, Цвијићева, Булевар деспота Стефана, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића и даље редовном трасом.

Аутобуска линија бр. 27Е

возила ће саобраћати улицама Драгослава Срејовића, Булевар деспота Стефана, Џорџа Вашинготна, Цара Душана, Венизелосова, Поенакреова, Цвијићева, Булевар деспота Стефана, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића и даље редовном трасом.

Аутобуска линија бр. 31

возила ће саобраћати скраћено до кружног тока на Тргу Славија, где ће промену смера кретања вршити преко поменутог кружног тока;

Аутобуска линија бр. 32

возила ће саобраћати скраћено до кружног токакод Богословије, где ће промену смера кретања вршити преко поменутог кружног тока;

Аутобуске линије бр. 33 и 48

возилаће радити на релацији: „Трг Славија /Бирчанинова/“ – периферни терминуси.

Возила која после 17.00 часова дођу на терминус „Железничка станица (Панчевачки мост)“, искључују сеиз саобраћаја до краја радног дана.

Аутобуска линија бр. 36

возила ће у смеру ка Мостарској петљи саобраћати Мостарска петља, Савска и даље редовном трасом;

Аутобуска линија бр. 37

возила ће саобраћати улицама Радничка, Булевар војводе Мишића, Теодора Драјзера, Булевар кнеза Александра Карађорђева, Мост Газела, Кнеза Милоша, Немањина, Трг Славија (где ће вршити промену смера), Немањина, Кнеза Милоша, Мост Газела, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића, Теодора Драјзера, Булевар војводе Мишића, Пожешка и даље редовном трасом;

Аутобуска линија бр. 43

возила ће саобраћати на скраћеној траси из правца Панчевачког моста до раскрснице Булевара деспота Стефана и Цвијићеве улице, где ће промену смера кретања вршити системом улица Булевар деспота Стефана – Цвијићева – Поенкареова – Јована Авакумовића – Булевар деспота Стефана и даље редовном тасом.

Аутобуска линија бр. 44

  • линија се дели на два дела:

44А – Немањина – Сењак, следећом трасом: редовном трасом до Мостарске петље – Дринска – Сарајевска – Хајдук Вељков венац – Немањина – Савска – Мостарска петља – Булевар војводе Путника и даље редовном трасом до Сењака;

44Б – Трг Републике – Панчевачки мост, редовном трасом до Жоржа Клеменсоа, Венизолосова, Поенкареова и даље редовно до Панчевачког моста;

Аутобускe линијe бр. 51

возила ће саобраћати у оба смера улицама Београд на води, Булевар Вудроа Вилсона, Николаја Кравцова, Мост Газела, Антифашистичке борбе, Јурија Гагарина, Мост на Ади, Булевар војводе Мишића, Пожешка и даље редовном трасом.

Аутобускe линијe бр. 52, 53, 56 и56Л

возила ће саобраћати у оба смера улицама Београд на води, Булевар Вудроа Вилсона, Николаја Кравцова, Мост Газела, Антифашистичке борбе, Јурија Гагарина,Мостна Ади, Булевар војводе Мишића, Пожешка и даље редовном трасом.

Аутобускe линијe бр. 55

возила ће саобраћати у оба смера улицама Радничка, Мост на Ади, Јурија Гагарина, Антифашистичке борбе, Булевар Арсеније Чернојевића, Мост Газела и даље редовном трасом и даље редовном трасом.

Аутобуска линија бр. 58

возила ће саобраћати на релацији Београд на води – Нови Железник и то: смер ка Новом Железнику улицама Београд на води, Булевар вудроа Вилсона, Николаја Кравцова, Савска, Мост Газела, Булевар војводе Путника, Булевар Александра Карађорђевића, Теодора Драјзера, Булевар војводе Мишића, Пожешка и даље редовном трасом;

смер ка Београду на води улицама Радничка, Булевар војводе Мишића, Теодора Драјзера, Булевар кнеза Александра Карађорђева, Мост Газела, Савска, Николаја Кравцова, Булевар вудроаВилосна до окретнице Београд на води.

Аутобуска линија бр. 65

  • линија се дели на два дела:

Траса линије 65А: Ново бежанијско гробље, Марка Челебоновића, Партизанске авијације, излаз на ауто-пут Београд – Шид, ауто-путем до Сава центра, где се окреће испод петље полукружно кроз разделно острво.

Траса линије 65Б: редовном трасом линије 65 до улице Љубице Луковић, Северни Булевар, кружни ток код Богословије, Мије Ковачевића, Булевар Деспота Стефана, Џорџа Вашингтона, Цара Душана, (Тадеуша Кошћушка у смеру ка терминусу Дорћол /Дунавска/), (Дубровачка у смеру ка Звездари), Дунавска, Дорћол /Дунавска/.

Аутобуска линија бр. 66

возила ће саобраћати скраћено до кружног тока код Богословије.

Аутобуска линија бр. 74

  • линија се дели на два дела:

74А Бежанијска коса – аутопутем до Сава Центар и 74Б Миријево 3 – кружни ток код Богословије.

Аутобуска линија бр. 77

  • линија се дели на два дела:

 

Траса линије 77А: Бежанијска коса (Болница), Стари пут Београд – Загреб – петља „11. Април“, ауто-путем до Сава центра, где се окреће испод петље полукружно кроз разделно острво.

Траса линије 77Б: Звездара, Чингријина, Димитрија Туцовића, Цвијићева, Булевар деспота Стефана,Џорџа Вашингтона, Цара Душана – (Тадеуша Кошћушка у смеру ка терминусу Дорћол /Дунавска/) – (Дубровачка у смеру ка Звездари), Дунавска, Дорћол /Дунавска/.

Аутобуска линија бр. 79

возила ће у оба смера саобраћати улицамаЦвијићева, Булевар деспота Стефана, Цара Душана и даље редовно до терминуса Дорћол (СРЦ „Милан Гале Мушкатировић“).

Аутобуска линија бр. 88

возила ће у оба смера саобраћати на следећи начин:

– у смеру ка Новом Београду – Радничка, Мост на Ади, Јурија Гагарина, Антифашистичке борбе, Булевар Арсеније Чернојевића и даље редовном трасом.

– у смеру ка периферији – Булевар Арсеније Чарнојевића, Антифашистичке борбе, Јурија Гагарина, Мост на Ади, Булевар војводе Мишића, Пожешка и даље редовном трасом.

 

Аутобускe линијe бр. 91, 92, 511, 551 и 553

возила ће саобраћати у оба смера улицама Београд на води, Булевар Вудроа Вилсона, Земунски пут, Савска, Мост Газела, Антифашистичке борбе, Јурија Гагарина, Мост на Ади, Савска Магистрала и даље редовним трасама.

Аутобуска линија бр. 95

возилаћесаобраћатинаскраћенојтрасиизправцаПанчевачкогмостадораскрсницеБулеварадеспотаСтефана и Цвијићевеулице, гдећепроменусмеракретањавршитисистемомулицаБулевардеспотаСтефана – Цвијићева – Поенкареова – ЈованаАвакумовића – БулевардеспотаСтефана и даљередовномтасом.

возилаћесаобраћатинаскраћенојтрасидотерминуса „Блок 20, редовномтрасомдоулицеЈуријаГагарина, затимулицомВладимираПоповићадотерминуса „Блок 20“.

 

Аутобуске линије 560Е, 580, 581,581E, 581A, 583, 588A, 860, 860Е, 860М, 860Б, 860С, 860А, 860Д, 860Ј, 860Ц и 861А

возила ће саобраћати у оба смера улицама Радничка, Мост на Ади, Јурија Гагарина, Антифашистичке борбе, Булевар Арсеније Чарнојевића, Савска и даље редовном трасом.

 

Аутобуска линија 860МВ

возила ће саобраћати у оба смера улицама Јурија Гагарина, Антифашистичке борбе, Булевар Арсеније Чарнојевића, Савска и даље редовном трасом.

 

У случају затварања Бранковог и Старог савског моста, важиће следећи режим рада линија јавног превоза:

Возила која у редовном режиму саобраћају преко Бранковог моста и које се буду затекле на Новобеоградском делу, саобраћаће скраћено до окретнице „Блок 20“, док ће остала возила чекати на терминусу „Зелени венац“.

Аутобускалинијабр. 78 у обасмераићићередовномтрасомодБањицедоТргаослобођења и даљеулицамаБулеварФранша Д’ Епереа, мостарскапетља, Савска, НиколајаКравцова, БулеварВудроаВилсона, кружниток, Земунскипут и даљередовномтрасом; 

Аутобускалинијабр. 83 у обасмераићићередовномтрасомодЗемунадокружногтока у улициЗемунскипут и даљеулицомБулеварВудроаВилсонадотерминуса „Београднаводи“.

 

У питању је оквирни план који ће се реализовати у складу са проценама безбедности и налозима МУП-а.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email