Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Додатне информације у вези са питањима која су нам упућена од стране правних лица, а односе се на нови систем наплате, односно куповине карата за запослене.
Лични подаци запослених, који су наведени као неопходни, а које је потребно да послодавци доставе, осим броја мобилног телефона, представљају исте податке које су запослени већ доставили приватном партнеру и граду Београду за остваривање права на персонализовану картицу, преко које се вршило плаћање месечних
возних карти. Додатно тражени податак, број мобилног телефона, тражен је у циљу ажурирања већ постојећих података са истим, како би омогућио запосленима да своју карту добију преко смс поруке, обзиром да у новом систему наплате неће бити персонализованих електронских картица.

У циљу правовременог информисања корисника у кратком временском периоду, број датих информацијадовео до недоумица и разумевања да ове податке прикупљамо поново и да је сврха њихове обраде другачија
од сврхе за коју су запослени већ доставили већину тражених података граду Београду и приватном партнеру ради остваривања услуге превоза у јавном линијском превозу на територији града Београда.
Преношењем послова наплате услуге јавног линијског превоза на територији града Београда на ЈКП „Наплатапревозне услуге Београд“ град Београд је пренео и све своје надлежности, права и обавезе у обављању ове
комуналне делатности, па и статус руковаоца подацима који су део база података неопходних за потребе коршићења ове услуге.

Овде можете преузети формулар Захтевa за издавање возних исправа и возних карата и пристанак за обраду личних података којим се на прецизнији начин од претходно достављеног запослени обавештавају о
обради података. Поред података запосленог на означеном месту, потребно је унети назив послодавца. Попуњени и потписани Захтеви за издавање возних исправа и возних карата и пристанак за обраду личних
података достављају се у ПДФ формату (оригинал скениран у боји) за сваког запосленог појединачно, назив
фајла мора бити ЈМБГ запосленог.
Базе података за све запослене послодавци могу доставити путем емаил-а, односно лично, путем електронског носача података („USB“ и др.).
Запослени који не желе да своје право на коришћење услуге превоза у јавном линијском превозу на територији града Београда остваре преко послодавца, право на превоз могу осварити куповином карте на
начин доступан физичким лицима.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email