Упутство за употребу портала

Креирање предрачуна за наредни месец могуће је након дватесетог у текућем месецу.

Питања и одговори у случају грешке на проталу или код запослених.

Уколико сви ваши запослени нису добили СМС поруку некон плаћања рачуна обратите се на мејл support@bgnaplata.rs

Уколико запослени промени број телефона у месецу где је активна порука за месечну карту потребно је да проследите нову изјаву где ће навести нови контакт телефон. Запосленом ће се проследити нови СМС на захтев правног лица. Постоји бржа опција решавање оваквог случаја а то је да промените ручно број телефона у тебели запослених код Вас на порталу и одштампате потврду за запосленог.
У колико се не сналазите проследите мејл на: support@bgnaplata.rs

Креирање предрачуна за наредни месец могуће је након двадесетог у текућем месецу.

Брисање запосленог није могуће у моменту док траје месечна карта за текући месец. Уколико Вам је неопходно брисање могуће је само након истека месечне карте за запосленог.

Молимо да проверавате зоне пре куповине месечних карата јер није могућа промена након плаћеног рачуна.

Пријаве проблема за апликацију можете слати на мејл адресу:  aplikacija@bgnaplata.rs